یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)

یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف‌ها در خانه (بخش دوم)

۴. نمایش آثار هنری ارزشمند

یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)
یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)

یکی از مهم ترین استفاده هایی که می توان از شلف ها در خانه کرد این است که از آن ها برای نمایش آیتم های مختلف هنری و هنرهای دستی استفاده کنیم. به وسیله‌ی این کار می توان به خوبی سلیقه‌ی خود را در امور مختلف به رخ دیگران کشید. هم چنین اگر خودتان نیز هنرمند باشید و در تولید آثار هنری دستی داشته باشید، می توانید از آثار خود بر روی شلف های خانه استفاده کنید تا ذوق هنری خود را نیز به نمایش بگذارید.

۵. استفاده از شلف‌ها در محل کار

یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)
یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)

بسیاری از شما ممکن است در خانه‌ی خود محلی برای کار داشته باشید که به آن دفتر خانگی نیز می گوییم. چنین فضایی را می توان به وسیله‌ی شلف ها آراست و از آن ها استفاده های زیادی کرد. به طور مثال می توان بر روی آن کتاب ها و وسایل مختلف چید و هم چنین از آن ها برای گذاشتن قاب عکس نیز استفاده کرد.

۶. قرار دادن شیشه در شلف

یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)
یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)

یکی از مهم ترین استفاده هایی که از شلف در خانه می شود، استفاده از آن در محیط آشپزخانه می باشد. آشپزخانه نیز محیطی است که معمولاً از فضای کمی نسبت به دیگر فضاهای خانه برخوردار می شود و از این رو با استفاده از شلف می توان استفاده‌ی حداکثری در این محیط از فضا را انجام داد. برای استفاده از شلف در آشپزخانه ایده های مختلفی می تواند وجود داشته باشد، اما یکی از بهترین آن ها استفاده از شیشه هایی است که در آن ها مواد مختلفی نگهداری می شود. به این شیوه هم فضایی برای نگهداری این مواد به وجود می آید، هم از نظر ظاهری یک برتری برای آشپزخانه ایجاد می شود.

۷. زنده کردن فضاهای مرده

یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)
یازده استفاده‌ی پرکاربرداز شلف ها در خانه (بخش دوم)

برخی فضاهایی در دکوراسیون داخلی خانه ها وجود دارد که اندازه‌شان به قدری است که نه می توان از آن ها استفاده کرد و نه می توان از آن ها چشم پوشی کرد. اما خب معمولاً مجبور می شویم تا آن ها را خالی بگذاریم و این فضاها به فضاهای مرده تبدیل می شوند. این نامی است که طراحان دکوراسیون داخلی بر روی چنین فضاهایی گذاشته‌اند. فضاهای کنار و گوشه‌ی دیوار از مثال های این مدل فضاها می باشد. راه حل ما استفاده از شلف در این فضاها می باشد. با استفاده از شلف می توانیم تا این فضاهای مرده را دوباره زنده کنیم و استفاده‌ی کافی را از آن ها ببریم.

(ادامه دارد)

مطالب مرتبط